De meest gestelde vraag

We stonden in de krant en kregen daar onwijs veel positieve reacties op vanuit alle hoeken van de samenleving. Maar er waren ook vragen en die gaan we uitgebreid beantwoorden. Om te beginnen de meest gestelde vraag: hoe ontwikkel je de sociale kanten van je kind als je thuis onderwijs geeft en je maar één kind hebt.

De term ‘thuisonderwijs’ doet geen recht aan de situatie die je in veel thuisonderwijs-gezinnen aantreft. Het overgrote merendeel verzorgt het onderwijs buitenshuis: natuurgebieden, bossen, musea en evenementen. Om maar een paar populaire locaties te noemen. Een camper en/of kampeeruitrusting is nagenoeg standaard voor elk thuisonderwijsgezin en kinderen beleven de avonturen vaak in groepen. Het is echt een misvatting om te denken dat thuisonderwijs betekent dat een kind de hele dag alleen aan de keukentafel zit.

Dat moet je als thuisonderwijzer actiever regelen, maar daar zijn veel mogelijkheden voor. Wij maken veel gebruik van allerhande kennisorganisaties en de evenementen die ze organiseren. Dat varieert van lokale musea tot ontdekkingsreizen in het park om de hoek tot evenementen en activiteiten wat verder weg.

Dat pakken we dan meestal project-georiënteerd aan: de groep krijgt een missie en moet zich er – met of zonder begeleiding – mee zien te redden. Als ouder bied je materialen of denkrichtingen aan, maar het is primair aan de groep. Dus daarin ligt de nadruk op samenwerken, overleg, plannen en het leren omgaan met conflicten.

Waar het met school van verschilt? De groepen zijn kleiner: meestal rond de 8 tot 10 kinderen. En de kinderen zitten niet dagelijks in dezelfde groep met dezelfde begeleiding (docent), maar zien elkaar 1 of 2 keer per week met wisselende begeleiding. Zo ontmoeten ze veel andere kinderen waarmee samenwerkt en gecommuniceerd moet worden. En dat zijn kinderen van alle culturen, rangen en standen: kinderen die bewust thuisonderwijs krijgen, thuiszitters, maar ook kinderen die “gewoon” naar school gaan.

Thuisonderwijs is wat dat betreft niet zo eenzaam of ongeleid als de sommigen wellicht denken. We hebben “gewoon” een onderwijsplan en volgen nauwgezet de verrichtingen van Sofia.