Via TROUW?

U ontdekte ons via onderwijskrant Trouw die met prachtige foto’s liet zien dat Thuisonderwijs vooral in groepen plaatsvindt, terwijl u dacht dat onze kinderen eenzaam aan een keukentafel opgroeiden en nu wilt u meer weten?

Dat kan.

Maar eerst dit: er is een verschil tussen ouders die kiezen voor thuisonderwijs (dat is legaal, dat mag) en ouders die te maken krijgen met een kind dat op school wordt weggestuurd, de zogenaamde thuiszitter. Wij zijn Thuisonderwijzers en hebben er heel bewust voor gekozen. Daar hebben we ons leven op aangepast: we zijn minder gaan werken, hebben afstand gedaan van onze carrière, en zijn ons gaan verdiepen in onderwijssystemen, leermethodieken en noem het op. En we hebben een groep met 20+ kinderen helpen ontwikkelen die elkaar meerdere malen per week ziet.

U heeft vragen, hier vindt u in bewegend beeld met voorbeelden wellicht de antwoorden:

Dat smaakt naar meer? Dat treft, onderstaand ons video-kanaal met films met de TO-groep uit Midden Nederland.

Zijn er meer Thuisonderwijzers  die in groepsverband het onderwijs verzorgen? Ja, de meesten doen dat. De regelmaat en invulling verschilt.

Maar waarom die video’s? Wij hebben gekozen voor een publieke presentatie omdat we willen laten zien dat kinderen die thuisonderwijs krijgen juist niet eenzaam aan de keukentafel zitten.