Het was een gek jaar

Olaf Ontdekte in 2020 noodgedwongen een aantal andere aspecten van Onderwijs. Normaal gesproken zijn we als non-profit organisatie bezig met een aantal specifieke educatieve evenementen, of leveren we educatieve spellen, maar door de schoolsluiting werden we door veel ouders met schoolgaande kinderen en diverse scholen gevraagd te helpen bij het inrichten van hun afstandsonderwijs. 

Tijdens de eerste schoolsluiting kregen we gemiddeld zo’n 55 vragen per dag. In veel gevallen konden we met eenvoudige en snelle vraag/antwoord-situaties hulp bieden, maar in een aantal gevallen was er veel meer nodig omdat ouders of docenten over langere periode praktische  ondersteuning zochten. Diverse scholen hebben we ook kunnen helpen met de voorbereiding op de tweede sluiting die in december van kracht werd. 

Onze activiteiten verzorgen we altijd gratis of tegen kostprijs (spelletjes), maar een aantal ouders en educatieve instellingen doneerden geld als dank voor onze hulp en inzet. Dat vonden we niet nodig, dus met die donaties hebben we talloze niet-commerciële organisaties gesteund die actief zijn op het gebied van hooggaafheid en thuiszitters, armoedebestrijding bij jongeren, opvang van zeehonden, beheer van specifieke natuur en organisaties die zich bezig houden met geleidehonden (foto: KNGF).

Dat beleid zetten we in 2021 voort.