70 jaar Molukkers in Nederland

Tot en met 28 augustus is in Apeldoorn de tijdelijke tentoonstelling “70 jaar Molukkers in Nederland” te bekijken. In zes halve zeecontainers worden diverse aspecten van de komst van de Molukse gemeenschap naar dit deel van ons koninkrijk uitgelegd. Wij gingen er naartoe in de verwachting er ca een uur te besteden, maar dat werd uiteindelijk het drievoudige want er is genoeg te leren, aangezien alles in context wordt verteld.

Persoonlijke verhalen zijn aangrijpend en confronterend. Verschillende kanten komen aan de orde. Inclusief daden, daders en slachtoffers, waarbij je je kunt afvragen wie nu precies wat is. Je leert dat de geschiedenis controversieel is voor eigenlijk alle betrokken partijen: de diverse Molukse stromingen, de Nederlandse politiek en de bevolking in deze rivierdelta aan de Noordzee.

De maker kiest ervoor om de feitelijke situatie zo neutraal mogelijk te presenteren aan de hand van het (politieke) resultaat en legt de nadruk op het uitleggen van de weerslag die bepaalde gebeurtenissen hadden op de diverse generaties, en op stromingen in de Molukse samenleving. En wat dat vandaag de dag nog doet bij de mensen die je – zonder dag je het merkt – dagelijks tegenkomt. Ik vind dat een dappere keuze, want uit ervaring weet ik dat je het nauwelijks goed kunt doen. Al is het maar omdat je in zo’n tentoonstelling gewoonweg de ruimte niet hebt om iedere noodzakelijke nuance goed weer te geven. En dan nog …. In ’70 jaar Molukkers in Nederland’ leiden bepaalde keuzes in woordgebruik tot een duiding die historisch bezien niet altijd 100% zuiver is. Echter helpt die keuze de neutrale toeschouwer om gebeurtenissen van de afgelopen 70 jaar heel goed te begrijpen, al zal het in de weg zitten bij mensen die gekleurder in de geschiedenis zitten.

De tentoonstelling heeft veel prachtige en krachtige foto’s en een beperkt aantal attributen, maar het verhaal wordt vooral via tekst verteld. Die tekst is niet altijd even eenvoudig geschreven. Zinnen zijn lang en de woordkeus is complex. De toegankelijkheid is daardoor voor jongeren onder de 12 jaar (en laaggeletterden) lastig. Gelukkig kun je middels QR codes een aantal teksten laten voorlezen.

Al met al een prachtige tentoonstelling die je vanwege de context van gebeurtenissen gewoon moet zien.

Dan nog dit: de plek van de containers wordt op de website aangeduid als “tussen Parkeergarage Museum en CODA.” Handig voor als je met de auto komt of in Apeldoorn woont. Maar lastig te begrijpen als je met de trein komt en van het station in 12 minuten naar Museum Coda loopt. Je loopt via Google Maps (en Apple Kaarten) dan tegen de oude voordeur van het museum aan. Op die deur vind je keurig een pijl naar de nieuwe hoofdingang, maar geen verwijzing naar de tentoonstelling. De parkeergarage heet voluit Q-Park Museum Centrum. Je vindt de ingang aan de Roggestraat 133 en tegenover die ingang staan de zes containers.

De tentoonstelling “70 jaar Molukkers in Nederland” kun je tot en met 28 augustus 2022 gratis bezoeken op donderdag tot en met zondag, tussen 1300 en 1600 uur.