Een leven lang leren

Iedereen leert zijn hele leven, veelal onbewust. Thuisonderwijs is een manier van leven waarin dat leren heel bewust een prominente plek heeft.

Niet elk aspect van het leven leer je op dezelfde manier of met dezelfde methodiek. Thuisonderwijs is daarom een mix van methodes, gericht op het automatiseren van basisvaardigheden en het trainen van het snelle – en het langzame geheugen. Het voordeel van thuisonderwijs is dat de gebruikte methodes kunnen meegroeien met de ontwikkeling van het jonge mens. Thuisonderwijs is de overtreffende trap van wat ‘Passend Onderwijs’ in de theorie is. 

Om goed maatwerk te kunnen bieden, vinden wij het belangrijk dat we op de hoogte zijn van onderwijsmethodes en filosofieën. Daarom lezen we veel. Naast blogs zijn dat tijdschriften en boeken. 

Afgelopen maand liep ik bij toeval tegen dit boek aan: The research ED Guide to Expliciet & Direct Instruction. Het is dun, waardoor elk woord telt. Zonder poespas wordt de achtergrond van Englemann’s ‘Directe instructie’ uitgelegd. Ook wordt er uitgebreid ingegaan op de voordelen. Het fijnste onderdeel vind ik het laatste en feitelijk grootste deel van het boek: de toepassing van de theorie in de praktijk. 

Directe Instructie is zeker niet geschikt voor iedereen, maar de uitgangspunten wel. Het boek legt de verschillende benaderingen heel goed uit. Als je vooral geïnteresseerd bent in de theorie en de modellen, dan is dit boek niet ideaal. Het is wat dat betreft meer een startpunt, dat zou kunnen leiden tot aanvullende verdieping. Maar voor thuisonderwijzers die op zoek zijn naar een praktische toepassing dan is het een geweldig boek. 

Oh, dan nog dit. Sommige voorbeelden zijn zo vakspecifiek, dat ik zelf eerst in het vak moest duiken om te begrijpen wat er precies bedoeld wordt. Ook dat is thuisonderwijs.

Thuisonderwijs is niet iets dat je erbij doet. Het is een manier van leven.