Meeste lesprogramma’s zijn gericht op halen toets, niet op daadwerkelijk iets leren. Quoted tweet from @JaspervanDijkSP: Door motie van SP, D66 en CDA #exitafrekentoets twitter.com/nunl/status/83…