@MiranMeijer @gemeenteDchem Niet meewerken? Thuisonderwijs is toch gewoon een recht?