Nederlandse docente vlucht naar België om thuisonderwijs te kunnen geven aan eigen kinderen. https://blendle.com/i/de-telegraaf/liever-les-aan-de-keukentafel/bnl-telegraaf-20170204-1_28_1?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6InJveXZhbnZlZW4iLCJpdGVtX2lkIjoiYm5sLXRlbGVncmFhZi0yMDE3MDIwNC0xXzI4XzEifQ%3D%3D…