@verawandelt Het is een oud landgoed tussen waterwinning en IJssel. Veel glooiingen en eeuwenoude bomen.